Browse By

Strategie rozwoju firmy

Strategia rozwoju firmy

Są pewne rzeczy, bez których firma nie ma szans na powodzenie i prawidłowy rozwój. Jednym z nich jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to sposób w jaki dana firma zamierza realizować swoje wcześniej postawione cele.

Po co firmom strategia?

Posiadanie strategii jest kluczowym elementem jeśli chcemy efektywnie prowadzić firmę na rynku. Bardzo ważne jest przygotowanie się na konkurencję, z którą na pewno będziemy mieć do czynienia podczas wchodzenia na rynek. W związku z tym musimy sprawdzić jakie mamy szanse na zaistnienie oraz jak ewentualnie uniknąć zagrożeń.

Jakie etapy składają się na strategie?

Strategia firmy jest jednym z ważniejszych elementów, który łączy wszystkie obszary, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo. Budowanie strategii najczęściej obejmuje takie etapy jak:

  • analiza SWOT,
  • zdefiniowanie kierunku działań,
  • analiza i ocena rynku pracy
  • strategia marketingowa
  • strategia rozwoju potencjały
  • prognoza wyników finansowych,
  • identyfikacja czynników ryzyka.