Browse By

Księgowość spółek

Bardzo częstym pytanie, które pojawia się w związku z prowadzeniem księgowości jest to, czy spółka z o.o. może rozliczać się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Odpowiedź na to pytanie brzmi – nie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość i prowadzić ją zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po upływie roku, spółka ta zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, na które składa się między innymi rachunek zysków i start. Wszystkie potrzebne dokumenty składamy w urzędzie skarbowym.

Jakie obowiązki ma firma?

W firmie musi być prowadzony raport kasowy, który przedstawia jaki jest stan gotówki w firmie. Dodatkowo wszystkie wykonywane płatności muszą być wykonywane tylko z pieniędzy spółki. Oprócz tego firma ma możliwość ustalenia zakładowego planu kont, a dzięki temu można wyliczyć dochód do opodatkowania.

Kto ma możliwość rozliczania się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Już wiemy, że spółka z o.o. Nie ma takiej możliwości, ale są osoby, które mają taką możliwość. Są to między innymi:

  • osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych
  • osoby duchowne, które odmówiły opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego
    osoby pracujące na bazie umów agencyjnych oraz umów na warunkach zlecenia.