Browse By

Założenie własnej działalności

Na założenie własnej działalności decyduje się coraz więcej osób. Nie jest to jednak opcja dla każdego, ponieważ trzeba mieć plan na siebie oraz dysponować sporą ilością czasu.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Na samym początku musimy określić czym się chcemy zajmować, a następnie złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Można zrobić to tradycyjnie lub elektronicznie. We wniosku należy zawrzeć adres firmy, NIP, PESEL, kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności, adres mailowy, numer telefonu, rodzaj opodatkowania, datę rozpoczęcia działalności oraz dane rachunków bankowych.

Jaką wybrać formę opodatkowania?

Następnie pamiętajmy aby poinformować jakie wybierzemy opodatkowanie. Do wyboru mamy cztery formy:
opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej 18%, 32%
opodatkowanie według jednolitej stawki podatku 19%
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
karta podatkowa

Pozostałe czynności
Następnie musimy pamiętać o wypełnienie formularza ZUS ZUA, złożenie deklaracji VAT-R, a także założyć konto bankowe na potrzeby firmy czy zaopatrzyć się we własną pieczątkę