Browse By

Pomoc prawna – do kogo się zgłosić?

W ostatecznych czasach Polacy coraz częściej decydując się na pomoc ze strony osób, które są kompetentne. W Polsce pomoc prawną świadczą adwokaci, radcy prawni, notariusze, a a niepełnym zakresie doradcy prawni. W związku z natłokiem informacji możemy pogubić się w zakresie obowiązków, które wykonuje dana osoba. W tym artykule skupimy się głównie na tych trzech profesjach, które mają pełny zakres obowiązków.

Kim jest adwokat i jaki jest zakres jego obowiązków?

Adwokat to osoba bardzo dobrze znana w społeczeństwie, ponieważ może stawiać się na wszystkich rozprawach sądowych. Pomoc adwokata jest niezbędna kiedy mamy problemy z sprawach karnych, administracyjnych czy gospodarczych. Wynika z tego, że w odróżnieniu od radcy prawnego, adwokat może nas reprezentować w sądzie we wszystkich rodzajach spraw. Jednak nie zawsze mamy na to potrzebne środki, a nie do każdej sprawy potrzebujemy wsparcia adwokata. Bardzo często jednak zdarza się tak, że wiele kwestii jest dla nas niezrozumiałych i najlepiej udać się do profesjonalisty.

Radcą prawnym może zostać każdy kto posiada wyższe wykształcenie prawnicze, a także dostała się na aplikacje, ukończyła egzamin i została wpisana na listę radców prawnych. Praca radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, które przede wszystkich polega na reprezentowaniu stron przed sądami i urzędami, a także na sporządzeniu opinii prawnych, wzorów umów i innych aktów i dokumentów. W odróżnieniu od adwokata, radca prawny nie może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest osobą, która wykonuje tzw. zawód zaufania publicznego. Wykonuje on czynności, gdzie strony chcą nadać formę aktu notarialnego. Katalog czynności, których można dokonać u notariusza jest jednakowy w całym kraju. Czynności, które najbardziej kojarzone są z notariuszem to dokumentowanie różnego rodzaju umów, które dotyczą nieruchomości (najczęściej są to sprzedaże i darowizny). Jednak na tym nie kończy się zakres obowiązków notariusza. U niego można także zawiązać spółkę, sporządzić testament czy akt pełnomocnictwa. U niego można także przeprowadzić różne sprawy spadkowe, które sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia. Przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności najlepiej umówić się na spotkanie informacyjne, na którym przedstawimy sprawę, którą chcemy załatwić.