Browse By

Adwokat, radca prawny a może notariusz?

Potrzebujesz pomocy specjalisty w kwestii prawa, ale nie wiesz do kogo się zwrócić? W Polsce istnieje wiele zawodów prawniczych i wielu z nas ma problem ze zrozumieniem, jakie są pomiędzy nimi różnice. Należy pamiętać, że prawnicy stoją i działają między prawem a społeczeństwem, a ich zadaniem jest pomagać ludziom w osiąganiu ich różnorodnych celów.

Adwokat

Adwokat jest osobą, która świadczy pomoc prawną, w szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza i ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ma możliwość aby występować przed sądem i urzędami. Do obowiązków adwokata należy dbanie o to, aby prawo nie było w dowolny sposób wykorzystywane w praktyce. W swojej pracy adwokaci nie mogą ulegać żadnym przejawom nacisku czy wpływu wywieranego na nich ze strony osób trzecich. Adwokat powinien być niezależny przy świadczeniu pomocy prawnej. Jeśli szukasz specjalisty, któremu będziesz mógł powierzyć swoje sprawy, zajrzyj na www.adwokat-adamczuk.pl. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoje kłopoty są w dobrych rękach.

Radca prawny

Radca prawny, podobnie jak adwokat, świadczy pomoc prawną przez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. W odróżnieniu od adwokatów wielu radców prawnych wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę. Jeśli radca prawny wykonuje swój zawód jako wolny, to robi to na podstawie umowy zlecenia, w kancelarii radcy prawnego albo w spółce. Obecnie prawo głosi, że radca nie może być obrońcą w sprawie o przestępstwo, ale może pełnić funkcję obrońcy w sprawach karnych o przestępstwa. Radcę prawnego odróżnia od adwokata używany podczas wystąpień przed sądem strój urzędowy. Adwokat występuje w todze z żabotem w kolorze zielonym, radca prawny – w todze z żabotem w kolorze niebieskim.

Notariusz

Notariusz to osoba, która powołana jest do wykonywania czynności notarialnych, czyli takich, którym strony są zobowiązane lub którym chcą nadać formę notarialną. Między innymi chodzi tutaj o akty notarialne, umowy sprzedaży nieruchomości, akty poświadczenia dziedziczenia, protesty weksli i czeków, poświadczenia. Dokumenty wystawione przez niego mają charakter dokumentów urzędowych. Zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego, a sam notariusz korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.