Browse By

Spada stopa bezrobocia

Według najnowszych danych przekazywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ostatnim miesiącu stopa bezrobocia znacząco spadła. Najmocniej spadek ten był odczuwalny w województwie warmińsko-mazurskim.

Nowe miejsca pracy

W niemal wszystkich województwach został odnotowany wzrost liczby ofert pracy. Programy wspierające aktywizację zawodową zdają się zatem odnosić wymierne korzyści. Urzędy pracy coraz skuteczniej pozyskują nowe etaty i tym samym obniżając statystyki bezrobocia.