Browse By

Pierwsze kroki w tworzeniu własnej firmy

Zakładanie firmy po raz pierwszy dla wielu przedsiębiorców jest czasem stresującym. Momentem kiedy dużo biega się po urzędach i załatwia wiele różnorodnych kwestii. Co zrobić, aby nie było koniecznych kilka wizyt w urzędzie i by możliwe było założenie firmy już przy pierwszej wizycie? Trzeba opracować plan działania i pewnymi kwestiami zająć się jeszcze zanim firma rozpocznie działalność. Są kroki, które podjęte przed wizytą w urzędzie znacznie przyśpieszą proces zakładania działalności gospodarczej.

 

  1. Decyzja, co do nazwy firmy – zakładając, że sporządziliśmy już biznesplan, wykazało on że nasz pomysł na działalność gospodarczą przyniesie znaczące korzyści i decyzja o jego założeniu została podjęta na początek należy zastanowić się nad nazwą firmy. Powinna być to nazwa prosta, którą klienci bez trudu zapamiętają. Dobrze jeśli będzie kojarzyła się ona z branżą, w której firma działa. Ważne też by nie było już na rynku innej firmy o tej samej nazwie oraz by nazwa nowej firmy nie nasuwała zbyt dużych skojarzeń z inną, działającą na rynku i znaną firmą, może to bowiem utrudnić działania marketingowe i rodzić oskarżenia o podszywanie się pod inne przedsiębiorstwo.
  2. Wybór formy prawnej. Obok nazwy firmy podczas rejestracji w urzędzie pojawi się także skrót odnoszący się do wybranej przez przedsiębiorcę formy prawnej. Wybór w tym zakresie jest szeroki, począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, przez spółki osobowe, takie jak spółka cywilna, jawna czy komandytowa, a na spółce akcyjnej kończąc. Forma prawna jest także ściśle związana ze sposobem rozliczenia firmy, nad którym także należy się zastanowić otwierając własną działalność gospodarczą. Zarówno forma prawna, jak i sposób rozliczenia mogą zostać zmienione w czasie funkcjonowania firmy.
  3. Wynajem biura – to kolejna kwestia, o której warto pomyśleć jeszcze przed wizytą w urzędzie. Aby zarejestrować działalność gospodarczą konieczne jest podanie adresu siedziby firmy. Jeśli nie ma to być adres domowy przedsiębiorcy, wówczas konieczne jest wynajęcie odpowiedniego lokalu. Wynajem biura to także kilka decyzji jakie należy podjąć – przede wszystkim na temat lokalizacji biura oraz jego wielkości. Szukając lokalu w Krakowie pomocny będzie – wynajem biura – oferty w Krakowie.
  4. Założenie firmowego konta – podczas rejestracji zostaniemy poproszeni o podanie numeru firmowego konta bankowego. Aktualnie jest to bardzo ważne ponieważ pensje pracowników mogą być wypłacane wyłącznie elektronicznie. Takie konto to także gwarancja przejrzystości finansowej firmy.