Browse By

Wypadek przy pracy- jak uzyskać za niego odszkodowanie?

Tak naprawdę, mniej lub bardziej groźny wypadek w pracy może się zdarzyć każdemu z nas. Dlatego też dobrze jest być świadomym swoich praw, dzięki którym później można się starać o stosowane odszkodowanie po wypadku, które pomoże nam wrócić do zdrowia. Co jest uznawane przez ustawę za wypadek przy pracy? Przytaczając szczegółową definicję, taki wypadek musi mieć 4 cechy charakterystyczne:

– Musi być zdarzeniem nagłym.

– Musi być wywołany przez przyczynę zewnętrzną.

– Musi powodować uszkodzenie ciała, którym jest co najmniej uraz.

– Musi nastąpić w pracy, co ma znaczenie w przypadku, kiedy dotyczy osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę.

Wypadki przy pracy oraz różnego rodzaju choroby zawodowe możemy podzielić na ciężkie, lekkie, zbiorowe oraz śmiertelne. Jeśli przydarzył się nam wypadek, ale nie do końca jesteśmy świadomi swoich praw i nie wiemy, w jaki sposób wnioskować o odszkodowanie, możemy skontaktować się ze specjalistami, których wyszukamy w sieci pod adresem www- http://armedlaw.pl//kontakt/. Tutaj uzyskamy stosowną poradę w każdej sytuacji.

Świadczenia dla osoby, która uległa wypadkowi

Jeśli faktycznie zdarzenie, jakie miało miejsce w pracy posiadało też wszystkie wyżej wymienione cechy, warto jest wnioskować o przyznanie z tytułu wypadku specjalnych świadczeń. Podstawowym odszkodowaniem jest zasiłek chorobowy w wysokości kwoty pensji brutto, a także specjalne świadczenie rehabilitacyjne w podobnej kwocie, a więc pieniądze, które mogą ułatwić szybszy powrót do zdrowia po wypadku. Kolejnym możliwym świadczeniem jest zasiłek wyrównawczy, który ma na celu wyrównanie kwoty wynagrodzenia dla pracownika, który doznał uszczerbku na zdrowiu. Szczególnym, jednorazowym świadczeniem jest zapomoga finansowa dla rodziny pracownika, który w wyniku wypadku w pracy zmarł. Wśród przygotowanych świadczeń przygotowana została także renta: z tytułu niezdolności do pracy po wypadku, renta szkoleniowa dla osób, które w konsekwencji wypadku nie mogą dalej pracować na dotychczasowym stanowisku oraz renta dla rodziny pracownika, który przez wypadek w miejscu pracy zmarł.

W jakich sytuacjach możemy nie otrzymać takich świadczeń?

Nie zawsze uda się nam otrzymać wyżej wymienione świadczenia- przewidziane bowiem zostały sytuacje, w których nie będzie można na nie liczyć. Pierwszą taką sytuacją jest wypadek, którego przyczyna została udowodniona, który był spowodowany umyślnie i z premedytacją, albo też był następstwem rażącego niedbalstwa i złamania przepisów. Odszkodowanie nie zostanie też przyznane w momencie, kiedy wypadek nastąpił poprzez naruszenie przepisów związanych z ochroną życia lub zdrowia- jeśli więc złamane zostaną przepisy BHP. Najbardziej oczywistą sytuacją tego typu jest wypadek, podczas którego doszło do uszkodzenia wzroku u pracownika, który pomimo przepisów nie miał okularów ochronnych. Odszkodowanie nie zostanie też przyznane w momencie, kiedy pracownik w chwili, kiedy uległ wypadkowi był pod wpływem alkoholu lub też narkotyków.