Browse By

Umowa w biznesie

Odpowiedź na pytanie czy umowy są ważne w biznesie, wydaje się być oczywista. To właśnie dzięki nim strony mają zagwarantowane bezpieczeństwo i interesy w razie sporu między nimi. Głównym zadaniem umowy jest spisanie, określenie oraz potwierdzenie warunków współpracy pomiędzy kontrahentami. Dzięki niej każda ze stron wie, jakie ma prawa i obowiązki względem swojego partnera biznesowego. Umowa jest też gwarancją bezpieczeństwa w przypadku sporu pomiędzy stronami lub niewypełnienia jej warunków przez jedną czy kilka stron. Co ważne bowiem, to umowy mogą być zawierane pomiędzy dwiema lub większą liczbą strony.

W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów, co oznacza, że strony mogą dowolnie kształtować warunki i postanowienia zawarte w umowie. Z tej przyczyny bardzo ważny w biznesie jest zaufany adwokat, który przygotowuje i opiniuje umowy, tak by były one zgodne z interesem jego klienta. Prawnik będzie też reprezentował firmę przed sądem w przypadku sporu lub nie dotrzymania warunków umowy przez stronę umowy.

W polskim prawie ustawodawca przewidział następujące rodzaje umów: umowę sprzedaży, umowę najmu i dzierżawy, umowę o dostawę, umowę przewozu, umowę spedycji, umowę o zamianę, umowę o kontraktację, umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o roboty budowlane, umowę leasingu.

Każdy z wspomnianych rodzajów umów pomoże przygotować kancelaria taka jak smr-law.at. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca będzie miał do czynienia prawdopodobnie z większością wymienionych powyżej umów. Z tej przyczyny nawet zatrudniając doskonałych prawników, którym ufa całkowicie właściciel firmy powinien zaznajomić się z podstawowymi informacjami na temat rodzajów umów oraz ich charakterystyki.

Pomoc prawna przydaje się w biznesie nie tylko w przypadku wspomnianych rodzajów umów, ale także w kwestiach dotyczących umów o pracę. Zatrudniając ludzi w oparciu o tą umowę pracodawca zobowiązany jest spełnić określone warunki – jeśli ich nie dotrzyma może mieć kłopoty między innymi z Państwową Inspekcją Pracy czy Sanepidem. Zaufany adwokat będzie też niebywale przydatny jeśli dojdzie do sporu na linii pracodawca – pracownik. Obecność prawnika daje większe szanse na załatwienie pomyślnie sprawy.

Inną sytuacją, w której kancelaria taka jak smr-law.at będzie bardzo potrzebna jest etap zakładania czy przekształcania spółki. Powstanie jakiejkolwiek spółki powinno zostać udokumentowane umową spółki. Na tym etapie prawnicy są potrzebni, by zadbać, aby umowa była zgodna z prawem, spełniała wszystkie wymogi formalne oraz jasno określała zasady funkcjonowania danego rodzaju spółki. Jest to ogromnie ważne w kontekście późniejszej współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi.

Jak widać umowy są nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. W zasadzie niemal w każdym obszarze swojej działalności przedsiębiorca może się spotkać z różnymi umowami. Właśnie z tej przyczyny ważna jest zaufana pomoc prawnika dbającego o interes przedsiębiorcy, który zleca mu opiniowanie lub napisanie umowy.