Browse By

Category Archives: Księgowość stowarzyszeń

Księgowość stowarzyszeń

Czym jest stowarzyszenie? Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach). Jego cele i programy działania określa samodzielnie, a żeby móc wszystkie z nich zrealizować, może zatrudniać pracowników. Należy pamiętać, że stowarzyszenie nie może