Browse By

Zakładanie spółek prawa handlowego

Wspólnicy, którzy chcieliby założyć własną firmę, mają w prawie polskim bardzo szeroki pakiet możliwości od spółki jawnej po spółkę akcyjną. Należy jednak bardzo dokładnie przemyśleć wybór formy prawnej, bowiem później w dużej mierze zależała będzie od niego dalsza organizacja firmy oraz wymogi formalne, które będą ją obowiązywały. Dobrym rozwiązaniem będzie z pewnością zapytanie w tej mierze o radę rzetelnego i sprawdzonego doradcy, takiego jak ten – radca prawny kraków.

Zakładając spółkę prawa handlowego należy pamiętać, że niezależnie, która z form to będzie musi ona zostać zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od każdej z tego rodzaju spółek wymaga się także spisania umowy w formie pisemnej, jednak w niektórych typach spółek musi ona przyjąć formę aktu notarialnego. Spółka jawna nie musi mieć poświadczenia notarialnego, wystarczy, że będzie ona miała formę pisemną, jednak już w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki musi być aktem notarialnym.

Od wyboru rodzaju spółki prawa handlowego będą także wynikały dalsze obowiązki firmy, między innymi obowiązki księgowe. Część spółek prawa handlowego, takich jak na przykład spółka jawna może prowadzić uproszczoną księgowość a rozliczenie roczne przekazuje jedynie do Urzędu Skarbowego. Inaczej będzie w przypadku spółki akcyjnej, która ma obowiązek przekazywać sprawozdanie roczne zarówno do Urzędu Skarbowego jak i sądu rejestrowego. Ponadto spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, nie ma w tym względzie możliwości wyboru.

Wybór formy prawnej zależy od wielu czynników, z jednej strony od możliwości stworzenia kapitału początkowego firmy, który jest wymagany np. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkach akcyjnych, ale już w spółkach jawnych nie jest on konieczny, z drugiej od rodzaju prowadzonej działalności oraz odpowiedzialności jaką chcą wziąć wspólnicy za zobowiązania ich firmy. Dlatego właśnie dobrze jest przedyskutować wybór formy prawnej z prawnikiem.