Browse By

Księgowość stowarzyszeń

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach). Jego cele i programy działania określa samodzielnie, a żeby móc wszystkie z nich zrealizować, może zatrudniać pracowników. Należy pamiętać, że stowarzyszenie nie może być nastawione na zysk.

Kiedy stowarzyszenie może rozpocząć działalność?

Stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność w momencie gdy wpisze się do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, ale dochód, który został osiągnięty, jest na potrzeby realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie zdobywa pieniądze między innymi ze składek członkowskich, darowizn, ofiarności publicznej czy spadków.

Jak prowadzić księgi rachunkowe w stowarzyszeniu?

Przez posiadanie osobowości prawnej, stowarzyszenie zobowiązane jest aby prowadzić księgi rachunkowe. W związku z wejściem nowelizacji 5 września 2014 roku, stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, ale tylko na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.